محسن رضایی تأکید کرد؛

لزوم راه‌اندازی پژوهشکده مکران با گرایش اقتصاد دریامحور

سیاسی

دبیر مجمع تشخیص مصحت نظام، بر ضرورت راه‌اندازی پژوهشکده مکران با گرایش اقتصاد دریامحور، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون زیربنایی و امور تولیدی دبیرخانه مجمع و روسای چهار دانشگاه جنوب کشور، کمیسیون مشترک راه‌اندازی پژوهشکده اقتصاد با محوریت دریا برگزار شد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه این کمیسیون با اشاره به ضرورت ها و اهداف راه‌اندازی یک پژوهشکده سیاستگذاری در سواحل جنوب کشور جهت پشتیبانی علمی از فعالیت های اقتصادی کشور در بخش‌های دولتی و عمومی و خصوصی گفت: ما به دنبال راه‌اندازی یک بخش اجرایی جدید برای دبیرخانه مجمع نیستیم، بلکه بدنبال یک ساماندهی علمی هستیم که مانند یک پل بین سیاست‌های کلان و صحنه اجرا عمل کند.

وی افزود: ممکن است پژوهشگاه سیاستگذاری مکران برای یک بنگاه بزرگ اقتصادی و مقیاس‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، مشاوره و برنامه ارائه بدهند؛ در این صورت برای ما مهم است که اهداف و بندهای سیاست‌های کلان در آن مشاوره‌ها، مد نظر قرار بگیرند.

در این جلسه روسای دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان، زاهدان، چابهار، هرمزگان و علی مبینی دهکردی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را درباره راه‌اندازی پژوهشکده اقتصاد با محوریت دریا ارائه کردند. در نهایت مقرر شد طرحی تهیه و برای تصویب به وزارت علوم ارائه شود. ‌‌