امیر عبدالهیان:

روند پیگیری وضعیت مفقودان و مجروحان در عربستان رضایتبخش نیست

سیاسی

معاون عربی و افریقایی وزارت خارجه عدم مسئولیت پذیری سعودی در قبال فاجعه منا غیرقابل قبول خواند و گفت: روند پیگیری وضعیت مفقودان و مجروحان در داخل عربستان رضایتبخش نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما حسین امیر عبدالهیان گفت: عدم مسئولیت پذیری سعودی در قبال فاجعه منا غیرقابل قبول است.

وی تصریح کرد:مقامات سعودی نباید سوء مدیریت کارگزاران مرتبط با اداره مناسک حج را به قضا و قدر ربط دهند.

معاون عربی و افریقای وازرت امور خارجه افزود: انتظار فوری ما از مقامات سعودی تسریع در تعیین وضعیت مفقودین، کمک موثر انتقال فوری جان باختگان و زخمی ها است.

امیر عبداللهیان با ابراز تاسف  از همکاری نکردن سعودی ها در تسریع امداد رسانی به زخمی ها و  شناسایی مفقودان این حادثه گفت: متاسفانه اکنون روند پیگیری این امور در داخل عربستان رضایتبخش نیست.

معاون عربی و افریقای وازرت امور خارجه تاکید کرد: مقامات سعودی بجای توجیه نادرست سهل انگاری کارگزاران حج، به مسئولیت انسانی و اسلامی خود در قبال حادثه دیدگان عمل کنند.

وی تاکید کرد: بار دیگر با همه بازماندگان این حادثه تلخ و اسفبار در ایران و سایر کشورها ابراز همدردی می نمایبم.

اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت هم گفت: بر اثر این فاجعه مصیبت بار روز پنج شنبه منا در عربستان، تاکنون 136 نفر از حاجیان ایرانی جان خود را از دست دادند، بیش از 90 نفر مصدوم شده اند و از سرنوشت بیش از 333 زائر ایرانی هنوز خبری در دست نیست.