کابینه به ریشه کودتا زد/ گارد ریاست جمهوری منحل شد

سیاسی

کابینه دولت بورکینافاسو بعد از حوادث هفته گذشته ارتش تصمیم گرفت برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی گارد ریاست جمهوری را منحل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کابینه بورکینافاسو به خاطر اقدام گارد ریاست جمهوری در طرفداری از کودتای ارتش این کشور اعضای ارشد این گارد را از کار برکنار و تیم گارد ریاست جمهوری را منحل کرد.

بنا بر اعلام تلویزیون دولتی بورکینافاسو هفته گذشته ۱۱ نفر از اعضای دولت توسط ارتش با همکاری گارد ریاست جمهوری گروگان دستگیر شدند. در کودتای هفته گذشته میشل کافاندو، رئیس جمهوری موقت و ایزاک زیدا، نخست وزیر و چند نفر از وزیران، در جریان برگزاری یکی از جلسات کابینه، توسط گارد ریاست جمهوری بازداشت شده بودند.

طی ماههای اخیر، تنشها در بورکینافاسو افزایش یافته بود. روز چهارشنبه صدها معترض با تجمع در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در اوآگادوگو، پایتخت این کشور خواهان آزادی رئیس جمهوری موقت و نخست وزیر شدند.

به گفته تلویزیون دولتی بورکینافاسو، بعد از اتفاقات هفته گذشته کابینه دولت برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی این تصمیم را گرفته است.