فیلم/ گشایش بزرگترین مسجد اروپا در روسیه

سیاسی

بزرگترین مسجد اروپا با حضور مقامات رسمی کشورهای مختلف در مسکو گشایش یافت.

این مسجد در شش طبقه ساخته شده و گنجایش بیش از 10 هزار نمازگزار را دارد. 

فیلم/ گشایش بزرگترین مسجد اروپا در روسیهبزرگترین مسجد اروپا با حضور مقامات رسمی کشورهای مختلف در مسکو گشایش یافت.