انبارلوئی در گفتگو با مهر:

جرم نفوذی بودن برخی روزنامه‌ها از تیترهایشان کاملا مشهود است

سیاسی

سر دبیر روزنامه رسالت، با بیان اینکه تیتر اول بسیاری از روزنامه ها همان تیتر رسانه های بیگانه و یا تکمیل کننده اهداف، نیات و غرض آنان است، گفت:جرم نفوذی بودن برخی از روزنامه‌ها کاملا مشهود است.

کاظم انبارلوئی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اخطار نمایندگان مجلس به وزرای اطلاعات و ارشاد در مورد جریان چندصد نفری نفوذی دشمن در روزنامه های زنجیره ای، گفت:  اگر رادیو های بیگانه از جمله BBC و صدای آمریکا را باز کنید، می بینید روزنامه نگارانی که در دهه اصلاحات در روزنامه های کشور قلم می زدند، از آنجا با شما سخن می‌گویند.

سردبیر روزنامه رسالت، افزود: از معاون وزیر ارشاد دولت اصلاحات گرفته تا روزنامه نگاران آن دوره جزء مستخدمین BBC هستند و در لندن و واشگتن اتاق فکری برای مدیریت این روزنامه نگاران تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: امروز هم اگر توجه کنید می بینید که تیتر اول بسیاری از روزنامه ها همان تیتر رسانه های بیگانه و یا تکمیل کننده اهداف، نیات و غرض آنان است که این موضوع نشان از هماهنگی و ارتباط دشمنان با برخی از خبرنگاران و نفوذ آنان در برخی روزنامه های کشور دارد.

انبارلوئی با بیان اینکه وزارت ارشاد و اطلاعات وظیفه مهمی در این زمینه دارند، گفت: در ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» و در ماده ۴ این آقانون تاکید شده «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»

وی تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان متوجه نفوذ برخی از ایادی دشمن در روزنامه های کشور شدند و از وزیر اطلاعات خواستند که به این موضوع رسیدگی کند و اگر وزارت اطلاعات به این تذکرات پاسخ مثبت دهد، با اطلاعات و مراقبت هایی که دارد می تواند این افراد نفوذی را از رسانه های کشور شناسایی و خارج کند.

سردبیر روزنامه رسالت، خاطرنشان کرد: فعل روزنامه‌نگار و خبرنگار حکایت از این دارد که در اردوگاه دشمن قرار دارد یا خیر. نفوذی بودن برخی از روزنامه ها با یکی بودن تیترهایشان با ادعاهای رسانه‌های غربی جرم مشهودی است که باید به آن رسیدگی شود.