برجام در قالب یک طرح در کمیسیون ویژه "تایید مشروط" می‌شود

تسنیم نوشت: سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام تاکید کرد: از آنجا که کمیسیون برجام یک کمیسیون ویژه است طبق آئین‌نامه باید نتیجه بررسی‌ها خود را در قالب یک گزارش به صحن علنی ارائه دهد.

سیدحسین نقوی حسینی ادامه داد: گزارش کمیسیون قطعا دارای 3 بخش مقدمه‌، محتوا و پیشنهادات کمیسیون برجام است. در این گزارش پس از مقدمه، محتوای برجام به صورت موضوعی بررسی می‌شود، یعنی بررسی محتوا به تفکیک موضوعات سیاسی، دفاعی- امنیتی، حقوقی، اقتصادی و فنی- تخصصی خواهد بود. پس از بخش بررسی محتوا، نقاط ضعف و قوت برجام یا فرصت‌ها و تهدیدهای هرکدام از بخش‌ها در گزارش بیان می‌شود و در نهایت نیز پیشنهادات هر کمیته در ارتباط با آن موضوع ارائه می‌شود.
نقوی حسینی تصریح کرد: بحثی که اکنون وجود دارد، این است که در بخش پیشنهادات، پیشنهاد تهیه طرحی مطرح شود که در آن طرح چارچوب‌های مبتنی بر خطوط قرمز نظام در اجرای برجام مدنظر قرار بگیرد، بنابراین ما نه برجام را تایید می‌کنیم و نه رد می‌کنیم. بلکه در قالب یک طرح متن برجام را تایید مشروط می‌کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی درمورد محتوای طرح گفت: هنوز در مورد متن این طرح صحبت نشده و تنها در مورد نقشه راه صحبت کردیم.
سخنگوی کمیسیون ویژه برجام در پایان اضافه کرد: تلاش کمیسیون این است که گزارش خود را در هفته بعدی آماده و به صحن تقدیم کند.

27214

کد N966644