تبادل اسرا میان نیروهای انصار الله و جنبش «جنوب یمن»

سیاسی

رسانه ها از تبادل اسرا میان جنبش انصارالله یمن و جنبش جنوب خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای انصار الله و جنبش «جنوب یمن» روز گذشته در استان «الضالع» واقع در جنوب یمن اقدام به تبادل اسرا کردند.

منابع وابسته به جنبش «جنوب یمن» اعلام کردند: این تبادل اسرا زیر نظر صلیب سرخ جهانی صورت گرفت و طی آن ۶۹ اسیر از انصار الله با ۱۱۵ نفر از اعضای جنبش جنوب یمن در استان های مختلف این کشور مبادله شد.

گفتنی است روند مبادله اسرا با میانجیگری بزرگان قبایل و موافقت طرفین صورت گرفته است.