فیلم/ تظاهرات حمایت از مسجد الاقصی در صنعاء

سیاسی

بین الملل: شهروندان یمن در حمایت از مسجد الاقصی و همبستگی با مردم فلسطین در صنعاء تظاهرات برپا کردند. این تظاهرات به دعوت «عبدالملک الحوثی» رهبر انصار الله انجام شد.

فیلم/ تظاهرات حمایت از مسجد الاقصی در صنعاءبین الملل: شهروندان یمن در حمایت از مسجد الاقصی و همبستگی با مردم فلسطین در صنعاء تظاهرات برپا کردند. این تظاهرات به دعوت «عبدالملک الحوثی» رهبر انصار الله انجام شد.