وقتی دیدار رهبر اشک را به چشمان جانبازان می آورد

روز گذشته تعدادی از جانبازان دوران دفاع مقدس به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند. اکثر این جانبازان در آغوش رهبر انقلاب گریستند.

وقتی دیدار رهبر اشک را به چشمان جانبازان می آوردروز گذشته تعدادی از جانبازان دوران دفاع مقدس به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند. اکثر این جانبازان در آغوش رهبر انقلاب گریستند.

 

 

 

2929

 

کد N965447