توافق چین و پاکستان برای انحصار فناوری جنگنده جی اف ۱۷

سیاسی

چین و پاکستان توافق کردند که تکنولوژی ساخت جنگنده جی اف ۱۷ را مخفی نگه دارند و اجازه ندهند که آمریکا و هند به این فناوری دست یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «چین تایمز»، این جنگنده که محصول مشترک چین و پاکستان است برتر از جنگنده اف۱۶ آمریکاست.

سری دوم جی اف ۱۷ در کنار اسکادران منهاس در نیروی هوایی پاکستان مورد استفاده قرار می گیرد. منهاس سومین اسکادران PIF پاکستان است که ارتقا یافته جی اف ۱۷ است.

براساس این گزارش امریکا سعی داشت که به  جی اف ۱۷ دست یابد و آن را تحلیل کند اما پاکستان با رد درخواست آمریکا بیان داشت که براساس توافق بین چین و پاکستان مبنی بر مخفی نگه داشتن فناوری ساخت جی اف ۱۷ هیچ گونه اطلاعاتی از ساخت این جنگنده در اختیار سایر کشورها به خصوص آمریکا و هند گذاشته نمی شود.