اشرف غنی:

پاکستان نمی‌تواند حمایت جامعه جهانی از افغانستان را نادیده بگیرد

سیاسی

رئیس جمهور افغانستان با اشاره به اینکه سیزده سال است که جنگ اعلام نشده ای از سوی پاکستان در افغانستان جریان دارد گفت: اسلام آباد نمی تواند حمایت جامعه جهانی را از افغانستان نادیده بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با تلوزیون طلوع گفت: سیزده سال است که جنگ اعلام نشده ای از سوی پاکستان در افغانستان جریان دارد. پاکستان نباید میان تروریسم خوب و بد فرقی قایل شود و آنها قابل تفکیک نیستند.

وی افزود: اسلام آباد نمی تواند حمایت جامعه جهانی از افغانستان را نادیده بگیرد؛ پاکستان دو گزینه بیشتر ندارد، یا به یک شریک مثبت منطقه ای تبدیل شود و یا اینکه در انزوای بین المللی قرار بگیرد.

اشرف غنی اظهار داشت: ما دو مساله را به طور جدی پیگیری می کنیم. یکی صلح با پاکستان و دیگری صلح با گروه های مسلح مخالف دولت که هر دو اینها احتیاج به کار دائمی دارد و زمان بر است.

وی به ضعف ساختار درونی طالبان بعد از تایید خبر مرگ ملاعمر اشاره کرد و گفت: طالبان دیگر نمی توانند مثل سابق باشند و ساختار این گروه در حال تغییرات اساسی است.

محمد اشرف غنی خطاب به اعضای گروه طالبان گفت: باید این سوال را از خودتان بپرسید که چرا مرگ رهبر این گروه از شما مخفی شد و در این مدت به دستور چه کسی مشغول جنگ با دولت بودید.

وی همچنین به مساله شناسنامه های الکترونیک که جنجال های زیادی را میان جامعه افغانستان برانگیخته است اشاره کرد و گفت: توزیع شناسنامه های الکترونیک هم مشکل فنی دارد و هم مشکل سیاسی؛ مشکلات سیاسی را باید با اجماعی ملی به صورت اصولی حل کرد.

درج و عدم درج واژه «افغان» اختلاف اصلی مساله شناسنامه ها است. عده ای معتقدند هر قومی باید با هویت قومی خود شناسنامه بگیرند و در مقابل برخی می گویند در همه شناسنامه ها باید واژه افغان درج شود.