رئیس جمهور در گفتگو با CBS :

سیاست های آمریکا در تضاد منافع ملی ایران بوده است/جنگ نمی خواهیم

سیاسی

دکتر حسن روحانی در گفتگو با شبکه CBS آمریکا سیاست های گذشته آمریکا را بر خلاف منافع ملی ایرانیان دانسته و گفت ملت ما خواهان جنگ با هیچ کشوری نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلوزیونی CBS ، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگویی ۶۰ دقیقه ای با خبرنگار این شبکه آمریکایی گفت سیاست های آمریکا در تضاد با منافع ملی ایرانی ها بوده است.

روحانی در پاسخ به این سوال خبرنگار آمریکایی که از وی پرسید، می دانید برای بسیاری از مردم آمریکا پذیرش توافق هسته ای با ایران توسط دولت اوباما کار سختی است در حالی که مردم ایران شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر می دهند. آنها از این شعارها به دنبال چه هستند؟آیا این شعارها فقط مصرف سیاسی داخلی دارد؟ گفت: این شعار که می دهند علیه مردم آمریکا نیست. مردم ما به مردم آمریکا احترام می گذارد. مردم ایران به دنبال جنگ با هیچ کشوری نیستند. اما سیاست های دولت آمریکا علیه منافع ملت ایران بوده لذا  نمایش حساسیت مردم ایران در این خصوص قابل درک است.

روحانی در ادامه گفت: وقتی مردم ایران علیه شاه قیام کردند آمریکا تا آخرین لحظه از شاه حمایت کرد. در جریان ۸ سال جنگ با عراق آمریکا از صدام حمایت کرد. مردم این چیزها را فراموش نخواهند کرد. ما گذشته را فراموش نخواهیم کرد اما در عین حال ما به آینده چشم دوخته ایم.

بنا بر این گزارش که قرار است مشروح این مصاحبه فردا منتشر شود خبرنگار این شبکه درباره موضوعات مختلفی مثل مخالفت ها با توافق هسته ای در داخل آمریکا و در داخل ایران با روحانی به گفتگو پرداخته است.