فیلم/ حرکت ناو روسی از سواستوپل به دریای مدیترانه

سیاسی

بین الملل: نیروی دریایی روسیه در ادامه برنامه های نظامی خود یک ناو را روانه دریای مدیترانه کرد.

فیلم/ حرکت ناو روسی از سواستوپل به دریای مدیترانهبین الملل: نیروی دریایی روسیه در ادامه برنامه های نظامی خود یک ناو را روانه دریای مدیترانه کرد.