بان کی مون حل بحران های منطقه را به موفقیت دیپلماسی هسته ای ایران گره زد

واحد مرکزی خبر نوشت: بان کی مون درگفتگوی اختصاصی با این روزنامه افزود: به عقیده من، ایران نقش مهمی در منطقه دارد و من و فرستادگان ویژه ام، تلاش می‌کنیم تا مقامات ایران برای یافتن راه حل های سیاسی بحران های منطقه، نقش کمک کننده ایفا کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد: امیدوارم موفقیت دیپلماسی هسته ای ایران ، به ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت نه فقط درخصوص پرونده سوریه، بلکه درباره سایر پرونده های اصلی منطقه منجر شود.


به گزارش روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، بان کی مون درگفتگوی اختصاصی با این روزنامه افزود: به عقیده من، ایران نقش مهمی در منطقه دارد و من و فرستادگان ویژه ام، تلاش می‌کنیم تا مقامات ایران برای یافتن راه حل های سیاسی بحران های منطقه، نقش کمک کننده ایفا کنند.

وی درباره نقش روسیه در سوریه و انتظاری که از کشورهای شورای امنیت، به خصوص بعد از توافق هسته ای با ایران، دارد؛ گفت:‌ من، گزارش ها را درباره حمایت نظامی روسیه دیده ام و پاسخ ام این است که راه حل نظامی وجود ندارد. من بابت طرف هایی که سلاح فراهم می‌کنند، نگران هستم. این وضع فقط به بدتر شدن اوضاع منجر می‌شود .

دبیر کل سازمان ملل افزود: می‌بینیم که شمار کشته شدگان بیش از دویست و پنجاه هزار نفر شده است. چهار میلیون نفر آواره شده  اند و نیمی از ساکنان کشور به کمک های انسانی فوری نیاز دارند. همه کشور (سوریه) ویران شده است. نمی‌دانم زمان مناسب برای بازسازی کشور چه زمانی است اما باید بگویم با وجود گذشت پنج سال از جنگ سوریه، اکنون باید اقدام کنیم.

49261

کد N961842