روحانی در دو سالی که از عمر دولتش گذشت، چند دیدار دیپلماتیک داشت؟/ این موشن گرافیک را ببینید

رئیس دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته 210 دیدار دیپلماتیک داشته است. 30 درصد این دیدارها در حاشیه مجامع بین المللی مثل اجلاس سالانه سازمان ملل، اجلاس شانگ های یا داووس انجام شده و 70 درصد آن در قالب دیدارهای دوجانبه و عموما در نهاد ریاست جمهوری در تهران برگزار شده است.

روحانی در دو سالی که از عمر دولتش گذشت، چند دیدار دیپلماتیک داشت؟/ این موشن گرافیک را ببینیدرئیس دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته 210 دیدار دیپلماتیک داشته است. 30 درصد این دیدارها در حاشیه مجامع بین المللی مثل اجلاس سالانه سازمان ملل، اجلاس شانگ های یا داووس انجام شده و 70 درصد آن در قالب دیدارهای دوجانبه و عموما در نهاد ریاست جمهوری در تهران برگزار شده است.

 

 

 

تهیه و تدوین: یاسمین محمدی

30624

 

کد N960945