ولید معلم:

در صورت نیاز از روسیه کمک نظامی خواهیم خواست

سیاسی

وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور حضور نظامی روسیه را تنها برای آموزش و مشاوره به ارتش سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ولید معلم» وزیر امور خارجه سوریه گفت کشورش در صورت نیاز به کمک از نظامیان روسیه برای ورود به جبهه جنگ علیه داعش درخواست می کند ولی در حال حاضر نیازی به این کمک نیست.

معلم در گفتگو با تلویزیون دولتی سوریه دخالت مستقیم نیروهای نظامی روسیه در جبهه جنگ علیه داعش را رد کرد و افزود: نظامیان روس هیچ همکاری مستقیم و مشترکی با ارتش سوریه ندارند و آنچه غربی ها می گویند صحت ندارد.

وی گفت: تا زمانی که ارتش سوریه بتواند وظایف خود را انجام دهد و بتواند از سلاحهای روسی استفاده کند نیازی به کمک مستقیم نظامیان روس نیست. تا کنون ارتش سوریه توانسته از سلاح های جدید استفاده کند.

به گفته مقامات سوری این کشور تنها برای تجهیزات و مشاوره های نظامی از روسیه کمک گرفته است و حضور نیروهای نظامی روسیه در خاک سوریه برای آموزش سلاح های جدید به ارتش سوریه بوده است.

دولت روسیه می گوید حضور نظامی این کشور در خاک سوریه و ارسال تجهیزات نظامی تنها برای مبارزه با تروریسم و تقویت دولت سوریه برای جلوگیری از هرگونه فاجعه در منطقه است.