بیعت فرزند و برادر «ملا عمر» با «ملا اختر منصور»

سیاسی

یک روزنامه پاکستانی گزارش داد که طالبان بیعت «ملا یعقوب» و «ملا عبدالمنان» فرزند و برادر ملا عمر با «ملا اختر منصور» را پذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «دنیا» پاکستان، طالبان با صدور بیانیه ای اعلام کرده که بیعت «ملا یعقوب» و «ملا عبدالمنان» فرزند و برادر ملا عمر با «ملا اختر منصور» را پذیرفته است.

بر اساس گزارش این روزنامه، این تصمیم اعضای طالبان در جریان جلسه ای با مشارکت اعضای ارشد این گروه اتخاذ شده است.

این در حالی است که فرزند و برادر ملا عمر، پیشتر مخالفت خود با سرکردگی «ملا اختر منصور» بر طالبان را اعلام کرده بودند.