دبير ستاد انتخابات استان تهران اعلام کرد؛

برگزاری الکترونیکی انتخابات در تهران در صورت تأیید شورای نگهبان

سیاسی

مديركل سياسي استانداري و دبیر ستاد انتخابات استان تهران گفت: در صورت موافقت و تاييد شوراي نگهبان، انتخابات امسال در استان تهران به شكل الكترونيك برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا يوسفي امروز در نشست مشترك ستاد انتخابات استان با اعضای شورای اسلامی شهرها و بخش‌های تابعه اظهار داشت:‌ شوراها بايد به نحوي عمل كنند تا دولتمردان بخش مهمي از وظايف حاكميتي را به دوش آنها بگذارند.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر مذاكرات هسته اي موجب شده است كه موج ايران‌هراسي فرو بريزد گفت:‌ بعد از موضوع هسته اي با يك پيچ اقتصادي در جامعه مواجه هستيم كه همه جناح ها و گروه ها بايد دولت را در آن ياري كنند.

يوسفي افزود:‌ زماني كه دولت يازدهم به روي كارآمد با مسايل مهم تامين هزينه يارانه ها، آزادسازي حامل هاي انرژي و مسكن مهر مواجه بود.

دبير ستاد انتخابات استان تهران، مسئله تامين اجتماعي را از ديگر مشكلات پيش روي دولت تدبير و اميد دانست و گفت: پس از ۱۲ سال،  تامين اجتماعي امروز با ۲۰ ميليون نفر بيمه شده اصلي و تامين ۷۳ درصد بيمه كشور، منابع و مصارف همخواني ندارد.

یوسفی ادامه داد:‌ دولت تدبير و اميد توانست سال گذشته به موقع بودجه پيشنهادي سال ۹۴ را تقديم مجلس كند كه از ويژگي هاي آن تكيه بر اقتصاد مقاومتي و كاهش وابستگي بر درآمدهاي نفتي است.

وی تصریح کرد:‌ نبايد از دولت يازدهم انتظار داشت تا يك شبه همه خرابي ها را سامان دهد و لازم است با كمك آحاد مردم، شوراها و دستگاه ها به دولت ياري رسانيم.

دبير ستاد انتخابات استان تهران در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه همه مقدمات براي برگزاري يك انتخابات باشكوه در استان فراهم است، گفت:‌ از سال ۹۳ تاكنون در حال برنامه‌ريزي براي برگزاري انتخابات هستيم و در موضوع برگزاري انتخابات الكترونيك، منتظر دستور وزارت كشور و شوراي نگهبان هستيم.

به گفته يوسفي، در صورت موافقت و تاييد شوراي نگهبان، انتخابات در استان تهران به شكل الكترونيك برگزار مي‌شود.