پیروزی حزب حاکم روسیه در انتخابات محلی

سیاسی

حزب روسیه واحد بیشترین میزان آرا انتخابات محلی این کشور را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، انتخابات محلی روسیه با پیروزی حزب حاکم این کشور همراه بود. بر این اساس حزب روسیه واحد و احزاب وفادار به کرملین بیشتر درصد آرا را کسب کرده اند.

در همین حال یک حزب مخالف دولت روسیه گفته است در انتخابات پارلمانی منطقه ای توانسته اکثریت آرا را کسب کند ولی یک ناظر انتخاباتی دولتی می گوید این حزب تنها ۵ درصد حد نصاب را کسب کرده است. حزب مخالف «پارناس» می گوید نظرسنجی اخیرش نشان می دهد ۶ درصد آرای محلی در استان کوستورما را کسب کرده است که برای راهیابی نامزد این حزب «ایلیا یاشین» به پارلمان منطقه ای کافی است.

به گفته ناظر انتخاباتی دولتی موسوم به VTSiOm نظرسنجی ها نشان می دهد حزب پارناس تنها ۲.۶ درصد آرای لازم برای راهیابی به پارلمان را کسب کرده است.

روز یکشنبه در بسیاری از مناطق روسیه برای انتخاب فرماندار و نماینده های پارلمانی انتخابات محلی برگزار شد. به گفته مقامات دولتی برگزاری انتخابات همراه با خشونت طرفداران احزاب مخالف همراه بوده است.