فیلم/ تبدیل مسجد الاقصی به میدان جنگ به دست صهیونیست ها

سیاسی

صهیونیست ها با حمله به صحن های مختلف مسجد الاقصی این مکان مقدس را به میدان جنگ تبدیل کرده و ده ها نفر از فلسطینی ها را زخمی کردند.

فیلم/ تبدیل مسجد الاقصی به میدان جنگ به دست صهیونیست هاصهیونیست ها با حمله به صحن های مختلف مسجد الاقصی این مکان مقدس را به میدان جنگ تبدیل کرده و ده ها نفر از فلسطینی ها را زخمی کردند.