روسیه از ناتوانی آژانس در حفاظت از گزارش های ایران انتقاد کرد

آژانس بین المللی انرژی اتمی

مسکو انتشار غیر مجاز گزارش های محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در باره ایران و دسترسی برخی رسانه ها را به متن آن، نشانه ناتوانی این نهاد و نگران کننده خواند.

'گریگوری بردنیکوف' نماینده روسیه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری ریانووستی گفت، مسکو بارها این موضوع را ابراز کرده است و حتی در مواردی رسانه ها قبل از بررسی گزارش در شورای حکام، به آن دسترسی داشته اند.
نماینده روسیه در شورای حکام با اعلام این که دبیرخانه آژانس تحقیقات داخلی در این زمینه انجام داده است، افزود: برخی کشورهای عضو و حتی برخی کارکنان آژانس با مقاصد سیاسی یا تنگ نظرانه، تمامی اطلاعات را به رسانه ها می دهند و این عملی بسیار ناشایست است.
'رضا نجفی'سفیر و نماینده مقیم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در پایان نشست شورای حکام این آژانس که جمعه گذشته به کار خود پایان داد، بر اصل محرمانگی، به عنوان یکی از عناصر مهم نقشه راه، تاکید کرد و افزود: آژانس به رعایت نگرانی های امنیتی ایران متعهد است. این نهاد با توجه به تجربه های تلخ گذشته که برخی از اطلاعات طبقه بندی شده به خارج از آژانس درز کرد و نظر به اینکه کوشش های جاسوسی جدی صورت گرفته توسط سازمان های اطلاعاتی بدنام، که حتی اعمال جنایی و تروریستی مانند ترور دانشمندان را به منظور دستیابی به اهداف شیطانی خود مرتکب شدند، باید تلاش های خود را در زمینه حفاظت از اطلاعات محرمانه ای که در خلال اجرای نقشه راه و برجام به آگاهیش رسانده می شود، دو چندان کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچگونه غفلتی را در افشای اطلاعات طبقه بندی شده نخواهد پذیرفت و درخواست تعدادی از اعضای شورای حکام برای دریافت چنین اطلاعاتی با رویه استاندارد آژانس مغایرت دارد.
کد N955224