فیلم/ یورش صهیوونیست ها به مسجدالاقصی

سیاسی

رسانه های عرب زبان از یورش جمعی از صهیونیست ها به مسجد الاقصی به رهبری وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

فیلم/ یورش صهیوونیست ها به مسجدالاقصیرسانه های عرب زبان از یورش جمعی از صهیونیست ها به مسجد الاقصی به رهبری وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی خبر دادند.