در تهران مطرح شد؛

گفتگوهای حقوق بشری؛ پیشنهاد عراقچی به معاون وزیرخارجه کره جنوبی

سیاسی

معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه کره جنوبی در دیدار با معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در خصوص آخرین تحولات مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر کیم هونگ کیون معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه کره جنوبی جهت برگزاری نشست مکانیسم مشورتی در سطح معاونین وزارت امور خارجه دو کشور به تهران سفر کرده است.

وی در این سفر با عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه دیدار و در خصوص آخرین تحولات مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ۱+۵ و آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین مذاکرات هسته ای شش جانبه در شبه جزیره کره گفتگو نمودند.

عباس عراقچی با اشاره به روابط سنتی و پایدار دو کشور از بدو برقراری روابط دیپلماتیک، ابراز اطمینان نمود که با توجه به روند مثبت و پیشرفت توافقات حاصله در چهارچوب برجام، شاهد گسترش بیش از پیش روابط تهران و سئول در تمامی زمینه ها خواهیم بود.

وی همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ایجاد مکانیسم گفتگوهای حقوق بشری به منظور تقویت شناخت متقابل دو کشور و مکانیزمهای حقوق بشری یکدیگر، تاکید کرد.

آقای کیم هونگ کیون نیز اظهار داشت: کشورش همواره از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ۱+۵ حمایت نموده و ابراز  اطمینان نمود که همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی بزودی در همه زمینه ها وارد مرحله جدیدی شود.

وی ضمن استقبال از پیشنهاد عراقچی در خصوص گفتگوهای حقوق بشری و نیز حضور فعال شرکت های کره ای در ایران گفت: با حضور شرکت های کره ای شرایط بهتری برای سرمایه گذاری در ایران فراهم می شود.