بهانه تراشی دولت فراری یمن برای مشارکت در مذاکرات

سیاسی

دولت فراری یمن علی رغم اعلام قبلی خود، اخیرا اعلام کرده است درصورتی که انصارالله قطعنامه ۲۲۱۶ را به رسمیت بشناشد، در مذاکرات یمن شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دولت مستعفی و فراری یمن به ریاست «عبدربه منصور هادی» و معاون وی «خالد بحاح» به رغم آنکه پیشتر اعلام کرده بودند در دور جدید مذاکرات با انقلابیون یمن و انصارالله مشارکت می کنند، اخیرا برای مشارکت خود در در این نشست شرط و شروطی را اعلام کردند.

 بر این اساس، دولت فراری یمن اعلام کرد درصورتی که انصارالله قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل را به رسمیت بشناسد، در این نشست مشارکت خواهند کرد.