روحانی: نمی گذارم عده ای افراطی به امید این ملت ضربه بزنند

حسن روحانی

رییس‌جمهور با بیان اینکه کشور ما با مشکلاتی در بخش اقتصاد رو به رو بوده است گفت: اولین اشکال و نقص بخش اقتصادی ما در دهه های اخیر ، این بوده که اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی بوده است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حسن روحانی در نشست مدیران اتحادیه های سراسری تعاونی های کشور با تبیین موضوعات اقتصادی اظهار داشت: این اقتصاد بر مبنای آن بوده که چاه های نفت ما چه مقدار استخراج می شود و یا در بازار جهانی چگونه به فروش می رسد یا پول آن چگونه به خزانه بر می گردد؛ برنامه های کشور بدین جهت تنظیم می شد.
وی ادامه داد: اگر حقوق کارمند مثلا وجود داشته، بر مبنای چاه های نفت تنظیم می شده و یا اگر برنامه های اقتصادی هفت ساله یا پنج ساله در گذشته تنظیم می شد، بر مبنای چاه های نفت تنظیم می گشته است.
رییس جمهور تصریح کرد: اگر برنامه ریزی برای صنعت، کشاورزی و زیرساخت در این کشور طراحی می شد، بر مبنای تعداد بشکه های نفت و قیمت آن طراحی می شده است.
رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد: هنوز هم می دانید که در بودجه ما یک بخش عمده ای این است که سال آینده چه مقدار نفت خواهیم فروخت و هر بشکه ای از آن به چند دلار به بازار جهانی عرضه می شود و قیمت دلار در سال آینده چه مقدار محاسبه خواهد شد.
وی ادامه داد: این سه را در هم ضرب می کنیم و یکی از پایه های بودجه سال بعد را ترسیم می نماییم.
رییس‌جمهور یادآور شد: حال یک زمانی وجود داشته که نقش نفت در بودجه 70 الی 80 درصد بوده و زمانی 50 درصد بوده است؛ سال گذشته سهم نفت در بودجه کم بوده و 33 درصد شده است و این نشان می دهد که یک سوم بودجه کشور بر دوش نفت بوده است.
رییس‌جمهور به سهم نفت در بودجه سال گذشته اشاره کرد و گفت: این سهم سال گذشته 33 درصد شد یعنی یک سوم بودجه کشور بر دوش نفت است.
روحانی ادامه داد: این اشکال اول است که اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی و اقتصادی نفتی بوده است که هنوز هم به طور کامل رهایی پیدا نکرده ایم.
وی ادامه داد: وقتی اقتصاد، نفتی شد، یعنی اقتصاد ما برون زا است و درون زا نیست چرا که این نفت را باید به بازار بفروشیم و قیمت آن را بازار تعیین می کند و در اختیار ما نیست؛ و در دوران تحریم دیدیم در دو جا در زمینه نفت و پایه اقتصادی، کشورهای زورمند با ملت و دولت ما به مقابله برخاستند.
رییس‌جمهور ادامه داد: در این جهت، اول به ما تحمیل کردند که روزانه فقط یک میلیون بشکه نفت می توانید صادر کنید و بیشتر نمی توانید صادر نمایید و این نه تنها یک فشار اقتصادی بر مردم ما بود بلکه یک ضربه بر عزت و غرور ملی ما بود.
روحانی خاطرنشان کرد: امروز که بعد از تحریم، چاه های نفت را باز کنیم، یک هزینه بسیار سنگینی را باید خرج کنیم تا چاه ها را به پا کنیم و نفت دوباره استخراج شود.
وی اضافه کرد: طرف دیگر به ما می گوید نفت را چند باید بفروشید؛ برخی از کشورهای تولیدکننده نفتی که همه می دانند چگونه به قدرت های بزرگ وابسته اند، برای فشار به ایران و در شرایط اخیر برای فشار به روسیه تصمیم گرفتند قیمت نفت را از 110 دلار به 40 دلار کاهش دهند.
یعنی شما دیدید در عرض یکی دو ماه ، قیمت نفت به یک دوم و بعد، به یک سوم تنزل پیدا کرد ؛ این فشار دوم بود.
وی ادامه داد: فشار سوم ، نفتی که می فروشیم با قیمت ارزان ، وقتی این پول به بانکی حواله می شود، از پول این بانک و از درآمد این نفت نمی توانیم استفاده کنیم یعنی تحریمی که سیستم بانکی جهانی علیه ایران اعمال کردند.
رییس‌جمهور گفت: ملت ما مقاومت کرده و مقاومت ملت ما آفرین، تحسین و تواضع دارد اما ملت ما باید بداند بر عزت، آزادی، تجارت و فروش منابعی که مورد نظر او بوده ، جهان استکبار و قدرت های بزرگ زنجیرها را بر روی حرکت پاهای اقتصادی ایران عزیز بسته اند و او را از تحرک باز داشته اند و برجام به معنای شکستن همه این زنجیرها است .
نمی گذارم عده ای افراطی به امید این ملت ضربه بزنند
روحانی افزود: آنهایی که روی کلمات این توافق پرافتخار که من بعدها راجع به این توافق صحبت خواهم کرد و نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
وی در ادامه گفت : ملت بزرگ ایران پساتحریم، می گوید من چه مقدار نفت تولید خواهم کرد، در کدام بازار جهانی آن را خواهم فروخت، پول نفت را در چه حساب بانکی ذخیره خواهم کرد و از این پول چگونه و در چه راهی مصرف خواهم کرد.
رییس‌جمهور با بیان این که ملت ما یک ملت بزرگ در طول تاریخ بوده است گفت: متاسفانه برخی از حرکت های غیردقیق و ناصحیح دُرّ گرانبهایی را و الماس گرانبهایی را روی اشتباهات و عدم دقت در یک مسیری برده، چراغ بینایی نبوده و این الماس را به چاه انداخته است.
روحانی یادآور شد: همه تلاش این دولت این بود که با اراده و حمایت ملت و هدایت رهبری این الماس را از چاه خارج کند، امروز درخشش این الماس را بیرون این چاه ، دنیا می بیند و به تلاءلوی آن، ملت افتخار می کند.
وی با بیان این که ما باید در این شرایطی که در آن قرار گرفته ایم همه از این فضا استفاده کنیم گفت: آنچه در دوسال مذاکره قهرمانان ملی ما در پشت میزمذاکره در برابر 6 قدرت جهانی شبانه روز تلاش کردند ، سخن گفتند و برای هر جمله و برای هر کلمه و به تعبیر ما برای هر واوش، برای هر ویرگولش جنگیدند ، استقامت کردند ، مبارزه کردند تا متنی به دست آمد. این متن را هیچ کس در طول تاریخ نمی تواند بگوید منطبق با عظمت و عزت ملت ایران نیست.
وی گفت: شما می بینید تمام دنیا و همه کشورها ، بگذریم از یک رژیم نامشروع و یک عده افراطی گر در داخل آمریکا، اینها را که استثناء بکنیم تمام دنیا نسبت به این توافق به عنوان یک حرکت در مسیر صلح و آرامش جهانی، سر تواضع فرود آوردند.


64213

 

کد N954544