با حکم وزیر دفاع؛

امیر «بنی‌طرفی» رییس سازمان صنایع هوایی کشور شد

سیاسی

با حکم وزیر دفاع، امیر «بنی‌طرفی» جایگزین منوچهر منطقی در سازمان صنایع هوایی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کریم بنی‌طرفی با حکم سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جایگزین منوچهر منطقی در سازمان صنایع هوایی شد.  

منوچهر منطقی آذرماه سال ۸۸ با حکم سردار وحیدی وزیر دفاع وقت به این سمت منصوب شده بود.  

امیر بنی طرفی نیز پیش تر جانشینی رئیس سازمان صنایع هوایی را برعهده داشت.