حقیقت پور در گفتگو با مهر مطرح کرد:

فضاسازی علیه کمیسیون برجام فرار رو به جلو است

سیاسی

نایب رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، با بیان اینکه فضاسازی های صورت گرفته علیه این کمیسیون نوعی فرار رو به جلو است، گفت: عده ای در مقابل نظر صریح رهبری درباره نقش مجلس مقاومت می کنند.

منصور حقیقت پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تخریب مداوم کمیسیون ویژه برجام و جلسات آن از سوی رسانه های اصلاح طلب به بهانه سیاسی بودن این کمیسیون اظهار داشت: این حرف مغرضانه است و مگر خود این جریان ها تفکر سیاسی ندارند و بر مبنای همین تفکر به مجلس حمله نمی کنند!؟.

وی تصریح کرد: مسئله اصلی برای ما این است که در قضاوت و بررسی خود، این گرایش ها را کنار بگذاریم و بر پایه مبانی نظام یعنی منویات مقام معظم رهبری، اصول قانون اساسی و قوانین بالادستی و نیز عزت ملی تصمیم بگیریم.

نایب رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس با تاکید بر اینکه مبانی نظام شوخی بردار نیست، عنوان کرد: فرقی نمی کند که موضوع مربوط به کدام جناح سیاسی باشد؛ هر جناحی که باشد باید به دنبال رعایت قانون اساسی، خط مشی ترسیم شده از طرف رهبری و تامین عزت ملی باشد.

حقیقت پور اظهار داشت: این نوع فضاسازی ها علیه کمیسیون ویژه برجام نوعی فرار رو به جلو است؛ آقایان در یک بوته راستی آزمایی قرار گرفته اند، اما برخی ها پس از نظر شفاف مقام معظم رهبری که تاکید کردند مجلس از بررسی برجام کنار گذاشته نشود در مقابل این نظر مقاومت می کنند و هرکس که در این رابطه یعنی نقش مجلس مقاومت کند، خلاف نظر رهبری عمل کرده است؛ چون ایشان شفاف سخن گفته اند.

به تمام مدعوین کمیسیون برجام احترام می گذاریم

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس به هیچ عنوان نباید از گردونه بررسی برجام حذف شود گفت: تلاش برای حذف مجلس از این گردونه، گاهی با نیاوردن لایحه برجام و گاهی با تخطئه کمیسیون برجام انجام می شود؛ این رفتارها درست نیست و باید اجازه دهند که مجلس وظیفه قانونی خود را انجام دهد و اشکالی هم ندارد که گرایش های سیاسی مختلف در این کمیسیون باشند، مگر در خود دولت گرایش سیاسی حاکم نیست؟.

نایب رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس تاکید کرد: این کمیسیون باید به یک جمع بندی حکیمانه و منطقی برسد و خودش نیز قضاوت نهایی خواهد کرد، بلکه گزارش خود را به صحن مجلس ارائه می دهد تا در آنجا نمایندگان مردم تصمیم بگیرند.

حقیقت پور خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد مجلس را سر این ماجرا تخطئه کنند، پس فردا هم سر بررسی لایحه برنامه ششم توسعه یا بودجه ۹۵ دوباره باید مجلس را تخطئه کنند و بگویند که گرایش سیاسی در مجلس حاکم است.

وی اضافه کرد: در داخل کمیسیون نیز گفته ایم و تذکر داده ایم که قرار است ما ارزیابی بیطرفانه و واقع بینانه داشته باشیم، بنابراین از قضاوت های جناحی خودداری شود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس با تاکید بر اینکه ما به تمام مدعوین کمیسیون احترام می گذاریم اظهار داشت: مدعوین کمیسیون هم امروز امین نظام هستند و مسئولیت دارند و هم در گذشته مسئولیت کار را برعهده داشته اند و لازم است حرف همه آنها شنیده شده و سپس قضاوت شود.