14 سال پس از 11 سپتامبر؛ لحظه انفجار برج‌های دوقلو را دوباره ببینید

امروز 11 سپتامبر است، 14 سال پیش یعنی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در یک حمله انتحاری، برجهای دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک و همچنین ساختمان پنتاگون مورد حمله القاعده قرار گرفت.

14 سال پس از 11 سپتامبر؛ لحظه انفجار برج‌های دوقلو را دوباره ببینیدامروز 11 سپتامبر است، 14 سال پیش یعنی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در یک حمله انتحاری، برجهای دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک و همچنین ساختمان پنتاگون مورد حمله القاعده قرار گرفت.

 

 

 

5252

 

کد N952906