غفوری فرد در گفتگو با مهر:

اگر خانه احزاب جناحی عمل کند نابود می شود

سیاسی

رئیس خانه احزاب با بیان اینکه اگر به عنوان اصولگرا تلاش کنیم جناح اصلاح طلب را حذف کنیم در عمل، خانه احزاب را نابود کرده ایم، خاطرنشان کرد: باید با هم باشیم تا موفق شویم.

به گزارش خبرنگار مهر حسن غفوری فرد رئیس خانه احزاب ایران در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که برای جلوگیری از سیاسی شدن خانه احزاب چه برنامه ای دارید و چگونه می خواهید از مشکلات دوره پیش جلوگیری کنید اظهار داشت: خانه احزاب حزب نیست و نمی تواند کار حزبی کند، بلکه یک تشکل صنفی بوده و تشکلی سیاسی نیست.

وی افزود: وظیفه و رسالت خانه احزاب کمک به تحزب است نه به یک حزب خاص، ما در اینجا برای تحزب کار می کنیم نه برای یک حزب یا گروه خاصی.

غفوری فرد با اشاره به مشکلات گذشته در خانه احزاب تصریح کرد: در گذشته، خانه احزاب به این دلیل دچار مشکل شد که عده ای سعی کردند آن را از رسالت اصلی خود خارج کنند.

رئیس خانه احزاب ادامه داد: اگر جناحی تلاش کند جناح دیگر را حذف کند این اقدام مرگ خانه احزاب خواهد بود و ما به همین دلیل تمامی مسئولیت ها را تقسیم کردیم.

وی با اشاره به تشکیل هیئت رئیسه خانه احزاب گفت: اگر در خانه احزاب رئیس از یک جناح باشد نواب رئیس از دو جناح دیگر خواهد بود. علاوه بر این ترکیب هیئت رئیسه و شورای مرکزی امکان حذف یک گروه دیگر را فراهم نمی کند و این تجربه جدیدی است.

غفوری فرد با بیان اینکه اگر به عنوان اصولگرا تلاش کنیم جناح اصلاح طلب را حذف کنیم در عمل، خانه احزاب را نابود کرده ایم، خاطرنشان کرد: باید با هم باشیم تا موفق شویم.