نماینده ایران در سازمان ملل نیاز امروز جامعه جهانی را تشریح کرد

غلامعلی خوشرو,سازمان ملل

غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک روز چهارشنبه در اجلاس عالی رتبه « فرهنگ صلح » در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کرد.

به گزارش خبرآنلاین وی در این سخنرانی با اشاره به اهمیت موضوع صلح بویژه در این مقطع زمانی، ابراز امیدواری نمود سازمان ملل متحد بهمراه دولتها و جوامع مدنی، ساز و کار لازم برای تقویت همکاری ها در راستای نهادینه کردن فرهنگ صلح را بکار گیرند.

سفیر کشورمان با اشاره به افزایش تحرکات عوامل افراط گرا در منطقه که صلح را مخالف افکار خود می بینند و با صلح مخالف اند، به کمک های برخی قدرت ها از داخل و خارج از منطقه به آنها اشاره کرد و این عناصر را باعث رنج و محنت مردم منطقه دانست. وی همچنین اظهار داشت: هنوز ذهنیت های رشد نایافته ای در برخی کشورهای قدرتمند وجود دارد که راه حل هر مساله ای را تهدید، تحریم و جنگ قلمداد می کند. بزعم آنها زورگویی و جنگ طلبی به مثابه جعبه ای است جادویی برای حل مشکلات بشری. ماشین جنگی آنها قدرت تخریبی سرسام آوری دارد، اما از ایجاد تعامل، مشارکت و صلح عاجز است. خوشرو افزود: نیاز امروز جامعه جهانی عبور از هیولای وحشت انگیز جنگ به فرهنگ زیبای صلح و دوستی است. برای ایجاد جامعه ای صلح طلب و انسانی آزاده و رشد یافته باید از تکیه بر سلاح های کشتار جمعی گذر کرد و به فرهنگ حیات بخش صلح روی آورد.

نماینده دائم کشورمان همچنین گفت: جنگ عامل عمده ناامنی، بی عدالتی، ستمگری و توسعه نیافتگی در جهان است. جنگ طلبان باید به آن رشد ذهنی و فکری برسند که تنها با پرداختن به نیازهای اصلی بشر چون آموزش و پرورش، محیط زیست و توسعه پایدار می توان به صلح و دوستی در جهان کمک کرد.


خوشرو ضمن اشاره به تصویب اهداف توسعه هزاره در اجلاس آتی رهبران جهان در مهر ماه در نیویورک، توسعه و صلح را به هم مرتبط دانست و توسعه نیافتگی را یکی از عوامل عدم تحقق صلح در جهان دانست. وی در پایان سخنان خود افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره اهمیت زیادی برای موضوعات مربوط به صلح قائل بوده و فرهنگ صلح را عنصر مهم دستورکار سازمان ملل متحد می داند و در این ارتباط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دو سال پیش بانی قطعنامه ای در مجمع عمومی 68 ام این سازمان تحت نام "جهان عاری از خشونت و افراطی گری" بود که با اجماع کامل به تصویب رسید و بر این اساس ایران آمادگی کامل دارد تا با سایر کشورهای جامعه بین المللی در راه استقرار صلح، اعتدال، گفتگو و مفاهمه میان فرهنگها، مذاهب و تمدن های امروزی همکاری نماید و بر همین مبنا به برقراری صلح و رواداری اعتقاد راسخ دارد.

4949

کد N951929