این برجام و آن وعده ها

سیاسی

به قشر جوان و پر انرژی جامعه باید ملاک و ابزاری برای سنجش نقد بر حاکمیت داد ، استفاده از ابزار حضور مردم در حاکمیت را باید جدی انگاشت تا بتوان تاریخی بدون ابهام را در تمامی عرصه ها رقم زد.

سناتورهاي آمريكايي مي گويند روزنه هاي توافق هسته اي با تهران به قدري بزرگ است كه مي توان با كاميون وارد آن شد! و مخالفان برجام در ايران هم مدام از شكسته شدن خطوط قرمز نظام سخن به ميان مي آورند! جالب تر مواضعي هستند كه سران ددمنش صهيونيستي درباره اين توافق گرفته اند كه "يا اهل العالم ايران پدر ما را درآورد و آمريكا و اروپا هم به او كمك كردند!!!" بعد تكليف را هم كه بايد خودمان مشخص كنيم كه آيا كلاه سرمان رفته يا كلاه سرشان گذاشته ايم و يا دست آخر توافقي به معني واقعي كلمه "گفتگو" براي حل و فصل بدون تخاصم بين ما و 5+1 در گرفته است؟

اگر قايل به اين باشيم كه عصبانيت دشمن نشانگر درستي كار ماست ، و الان دشمن شماره يك بشريت را صهيونيست ها بدانيم و سران جنگ طلب (جمهوري خواهان جديد) آمريكايي را حامي مقتدر آنها ، پس توافق را حتي با اختلاف اندك ايران برنده شده است، اگر هم ملاك و ميزان سنجش ها اصول سيال سياسي باشد ، ديگر چهار چوب ثابتي را نمي توان يافت و بايد مدام در تغيير و توجيه مواضع باشيم و ملت بيچاره را شايد تا سالها در هياهوي درستي و غلطي كارها پا در هوا نگه داريم. هرچند بعيد نيست اين ملاك هاي سيال دكاني باشد براي كيسه هاي زر و زور دنيوي برخي رندان روزگار.   

جالب اينجاست كه از اين 7 كشور فقط ايران و آمريكا دنبال بررسي آن در مجالس خود و به راي گذاري آن هستند. فارغ از اينكه نتيجه اش چه بشود، قطعا اقتدار سياسي هر كدام با عدم تصويب آنچه ديپلمات هاي طرفين نگاشته و امضا نموده اند ، مكدر خواهد بود و نمايانگر اينست كه سياستگذاري هايي به اين بزرگي ، در دو بستر متفاوت "تصميم سازي" و "تصميم گيري" بروز و ظهور مي نمايند!

القصه ، عمر دولت يازدهم به ميانه رسيد و به هر حال اين برجام مورد توافق طرفين قرار گرفت. حال بايد شاهد تلاش هاي دولتمردان در عرصه هاي ديگري باشيم كه البته معضلاتش در كشور نهادينه شده و تمام دولتها فقط سعي در جلوگيري از افزايش آنها داشته اند و ريشه ي آنها را نخشكانده اند. هنوز مسكن ، اشتغال ، سلامت ، قاچاق مواد مخدر و ... ، تثبيت نرخ ارز ، بحران آب و حضور پر رنگ بخش خصوصي در اقتصاد و فرهنگ و ... بسيار جا براي كار دارند و در حوزه هاي فرهنگي نيز هنوز آمار اسفناك طلاق و معلم كشي و افزايش سن ازدواج و كاهش نرخ آن و ... شاخص هاي چالش برانگيز كشور بشمار مي روند.

تمام حاكميت بايد از حضور و صبر ملت براي رفع اين معضلات و مشكلات نهايت استفاده را نموده و دست در دست ملت آنها را مرتفع سازند.

 

 

کد N951807