در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‌ انجام شد؛

بررسی طرح جهت‌دهی به سازمان‌های توسعه‌ای در سرمایه‌گذاری

سیاسی

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: بر اساس طرح جهت دهی به سازمان‌های توسعه‌ای در سرمایه‌گذاری به دولت اجازه داده می‌شود در صورت عدم تمایل بخش غیر دولتی به سرمایه‌گذاری، تا 100 درصد اجازه سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته را داشته باشد.

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اظهار کرد: طرح اصلاح تبصره ۳ بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ یکی از موضوعات مطرح در ابتدای جلسه بود که با توجه به ضعف عملکرد دولت در اجرای این تبصره برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و تلاش مجلس برای جهت دهی به سازمان‌های توسعه‌ای در سرمایه گذاری در این مناطق این طرح پیشنهاد شده است .

وی افزود: این طرح به سازمان‌های توسعه‌ای اجازه می‌دهد درصورتی که در فراخوان دولت برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، بخش غیر دولتی تمایل به سرمایه‌گذاری نداشت، بخش دولت(سازمان‌های توسعه‌ای) تا ۱۰۰ درصد اجازه سرمایه گذاری در این مناطق را خواهند داشت.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی همچنین اظهار کرد: مشخصات این طرح‌ها با رعایت طرح آمایش سرزمینی قبل از اجرا حداکثر ظرف ۴۵ روز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هرساله این طرح‌ها و سرمایه گذاری‌ها را پیوست بودجه سالیانه به مجلس ارائه کند.

انتهای پیام

کد N951297