آنگلا مرکل:

ظرفیت کشورهای اروپایی در پذیرش مهاجر بیش از اینهاست

سیاسی

صدراعظم آلمان طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای سهمیه بندی کشورهای عضو اتحادیه برای پذیرش مهاجران را گامی مهم ارزیابی کرد ولی کافی ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ضمن اشاره به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای پذیرش مهاجران میزان ان را برای کشورهای اروپایی کافی ندانست و گفت این کشورها ظرفیت پذیرش بیشتری دارند.

بر این اساس کمیسیون مهاجران اتحادیه اروپا در طرح پیشنهادی خود پذیرش ۱۶۰ هزار مهاجر برای هر کشور عضو این اتحادیه را تعیین کرده استدر همین . رابطه «ژان کلود یونکر» رئیس این کمیسیون ابراز امیدوار کرد کشورهای اروپایی این سهمیه بندی برای پذیرش مهاجران را بپذیرند.

مرکل این قدم کمیسیون اروپایی را با ارزش خطاب کرد ولی گفت این میزان نمی تواند برای کشورهای اروپایی آبرومند باشد چون ظرفیت آنها بیشتر از اینهاست. وی طی کنفرانسی مشترک با نخست وزیر سوئد در شهر برلین به این مسئله اشاره کرد که باید قانونی در اتحادیه اروپا وضع شود تا بتوانند مهاجران بیشتری را بپذیرند.

این درحالی است که بعضی از کشورها مثل لهستان تعداد ۱۶۰هزار مهاجر را بیش از ظرفیت توانایی کشور خود برای پذیرش مهاجران اعلام کرده اند در عین حال .یکی از مشاوران ارشد دولت در امور مهاجران آلمان اخیرا گفته کشورش آمادگی پذیرش ۵۰۰ هزار مهاجر را برای چندین سال را دارد.