سان سوکی حامیانش را به آرامش فراخواند

سیاسی

رهبر حزب مخالفت دولت حاکم در میانمار با اشاره به پیش بودن این حزب در نظرسنجی ها، طرفدارانش را به آرامش فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، با نزدیک شدن انتخابات عمومی در برمه، آنگ سان سوکی رهبر مخالفان دولت خطاب به طرفداران خود آرامش و تغییر ساکن را خواستار شد. وی نتایج را به نظرسنجی ها واگذار کرد و گفت اگر نظرسنجی ها نشان می دهد حزب اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD) پیروز است نباید دست به خشونت بزنید.

در مقابل حزب اتحاد ملی که سوکی رهبر آن است حزب اتحاد و توسعه ( NLD) قرار دارد که رهبران آن نظامیانی هستند که بیش از نیم قرن در برمه حکومت کرده اند. اخیراً یک ژنرال سابق عضو حزب اتحاد و توسعه سوکی را متحد نزدیک آنها خطاب کرده است و این مسئله نشان می دهد نظرسنجی ها به نفع حزب سوکی است.

سوکی در اظهارنظری ویدیویی که در صفحه اجتماعی حزب اتحاد ملی برمه منتشر شد انتخابات آتی را یک نقطه تحول برای کشورش ارزیابی کرد. وی گفت برای اولین بار در کشور برمه مردم تغییرات واقعی را می خواهند و ما امیدوار هستیم کل دنیا اهمیت این مسئله را درک کند.

وی تغییر آرام و بدون خشونت را در کشور به نفع همه مردم توصیف کرد و از مردم خواست در مسیر دموکراسی سرنوشت خود را رقم بزنند. از سال ۲۰۱۰ که سوکی از حصر خانگی آزاد شد بیشتر زندانیان سیاسی در این کشور به دستور «تین سین» رئیس جمهور عضو حزب حاکم آزاد شدند.