طرح «خالد مشعل» برای خروج از بحران فلسطین

سیاسی

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس یک طرح ۵ بندی را برای پایان دادن به بحران سیاسی فلسطین ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، برای پایان دادن به بحران سیاسی فلسطین، یک طرح ۵ بندی شامل دعوت به گفتگوی ملی جهت رسیدن به توافق بر سر یک راهبرد مشترک مقاومتی، تعویق برگزاری نشست شورای ملی فلسطین، طرح دعوت از رهبران موقت سازمان آزادیبخش فلسطین برای نشست فوری، دعوت از مجلس قانونگذاری برای برگزاری نشست و تاکید بر طرح آشتی ملی و پایان دادن به دودستگی را مطرح کرد.

جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد: وضعیت فعلی فلسطین نتیجه اعتماد بر مذاکرات به مدت سال های طولانی، نبود توافق ملی در زمینه مقاومت و راهبرد مشترک جهادی برای مقابله با دشمن اشغالگر، تداوم شکست آشتی ملی، غیاب مشارکت در تصمیم گیری و ایجاد موسسات سیاسی فلسطینی بود، این در حالی است که شرایط منطقه ای و بین المللی نسبت به قضیه فلسطین و حمایت از آن به سود ما فلسطینیان نیست.

در این بیانیه آمده است: جنبش حماس با نظر به پایبندی این جنبش به وحدت ملی، دوری از تفرقه و دودستگی، التزام به راهکار دمکراتیک و مشارکت ملی و آگاهی از اهمیت این لحظه تاریخی فلسطین، این طرح و دیدگاه را به همه نیروها، گروه ها و شخصیتها در فلسطین مطرح می کند.