نشست خبری سخنگوی دولت آغاز شد

سخنگوي دولت

دقایقی قبل نشست خبری سخنگوی دولت آغاز شد.

به گزارش ایسنا گزارش نشست نوبخت با خبرنگاران در این خبر کامل می‌شود.

کد N949506