مخالفت حزب راست گرا با ورود مهاجران به آلمان

سیاسی

حزب راست گرای آلمان از دولت خواست با ورود مهاجران بیشتر به این کشور مخالفت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب راست گرای مخالف دولت در آلمان ( AfD) با ورود مهاجران به این کشور مخالفت کرد و از دولت خواست مرزهای خود را به روی مهاجران ببندد.

آلمان امسال به حدود ۸۰۰ مهاجر سوری پناهندگی داده است و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد. حزب راست گرای آلمان که حدود ۶ درصد از کرسی های پارلمان را در اختیار دارد مدعی است اعطای پناهندگی به مهاجران می تواند امنیت این کشور را به خطر بیندازد.

 مقامات این حزب در اظهارنظری عجیب می گوید مهاجران باید برای گرفتن پناهندگی به سفارت های آلمان در کشورهای خود بروند و اگر نمی توانند به سفارت های این کشور در کشورهای همسایه بروند.

در همین رابطه یک مقام این حزب گفت: هر گونه پناهندگی در مرزهای کشور نمی تواند معقول باشد. این درحالی است که آنگلا مرکل در اظهاراتی از تمایل دولت آلمان برای پذیرش مهاجران بیشتر خبر داده است.

گفتنی است یک نظرسنجی عمومی در آلمان نشان می دهد تقریبا بیش از نیمی از مردم این کشور با پذیرش بیشتر مهاجران موافقت هستند.