فیلم/ پیشروی‌های جدید ارتش سوریه در الزبدانی

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در نبرد با تروریست های تکفیری در الزبدانی به پیشرفت های جدیدی دست یافتند.

فیلم/ پیشروی‌های جدید ارتش سوریه در الزبدانیبین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در نبرد با تروریست های تکفیری در الزبدانی به پیشرفت های جدیدی دست یافتند.