عطریانفر: اگر دادگاه بقایی علنی باشد، احمدی‌نژاد جرات حضور ندارد

آرمان در گفت و گویی با محمد عطریانفر عضو حزب کارگزاران نوشت: اتهامات وارده بر بقایی، تصویر نگران‌کننده‌ای برای نزدیکان او فراهم کرده است. به نظر می‌رسد ظاهرا بقایی پیش از آن که تصمیم گیرنده اصلی باشد، کارگزار بوده است. اگر دادگاه او علنی برپا شود، احمدی‌نژاد جرأت حضور در عرصه را دیگر نخواهد داشت.

اهم سخنان وي از اين قرار است:

**سنت قدرت طلبان دنياست كه مخالفان خود را همواره «شرذمه قليله» (گروه اندك) بنامند و براي کاهیدن قدرت ذاتي آنها، ‌دست به تحقير و تقليل زنند. جامعه ايراني پاسخ مردانه و معنا‌دار خود به اين نوع اظهارات نامرتبط را در مقام عمل سياسي در انتخابات 92 داد. احمدي‌نژاد و عوامل او به‌جاي 2هزار نفر، 200هزار نفر از بهترين مديران كشور را از بدنه دولت كنار گذاشتند. اما آخر چه شد؟ كدام اوضاع مطلوب گشت؟ اوضاع به زیان مردم و نفع سوداگران و البته آنها رقم خورد كه امروز يكي پس از ديگري در انظار‌عمومی محاكمه  مي‌شوند.

 ** {در واکنش به شکايت احمدي‌نژاد و نزديكانش از مديران دولت روحاني } حجم انبوه ناكارآمدي و سوءاستفاده در دولت پيشين بستري است براي كساني كه 8 سال چشم بر مطالبات مشروع ملت بستند و كيسه‌هاي نامشروع خود را گشودند. خداوند به دست زمانه، دست‌هاي ظلم و ستم خائنين به امانات مردم را رسوا مي‌كند. دور از انتظار نيست كه مجرمان در تلاشند موجهانه اشك تمساح ريخته وبه جاي ابراز ندامت و عذرخواهي و تلاش براي جبران مظالم پيشين، فرارشان را به سوي جلو تدارك ببينند. حوادث تلخ گذشته گسترده‌تر و عميق‌تر از آن است كه با طرح شكايتي بتوان بر آن سرپوش نهاد.

2727

 

 

 

کد N947995