رهبر حزب جمهوریخواه خلق:

به تأخیر انداختن انتخابات پارلمانی زودهنگام پذیرفتنی نیست

سیاسی

رهبر حزب جمهوریخواه خلق از احزاب اپوزیسیون ترکیه هرگونه تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه طی اظهاراتی، با هر گونه تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در این کشور مخالفت کرد. وی در این باره گفت: درست نیست که درباره تأخیر در این انتخابات صحبت کنیم. این امر به معنی بی اعتقادی به دموکراسی است.

قلیچدار اوغلو ادامه داد: حتی نباید از تأخیر در انتخابات اول نوامبر نیز حرف بزنیم. وی با بیان این که هیچ تأخیری پذیرفتنی تیست تاکید کرد: انتخابات باید با تضمین امنیت جایگاه های اخذ رأی در تاریخ مقرر توسط دولت موقت برگزار شود.

اظهارات قلیچدار اوغلو پس از آن بیان می شود که حزب دموکراتیک خلق ها به عنوان حزب طرفدار کردها، اعلام کرد شرایط برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در مناطقی واقع در جنوب شرقی ترکیه مناسب نیست و دولت موقت باید درخصوص به تعویق انداختن انتخابات فکر کند.