9 فریم از حضور رئیس جمهور قرقیزستان در ایران و سوغاتی که با خود به کشورش برد

کد N946202