صلیب سرخ کشته شدن نیروهایش در یمن را محکوم کرد

سیاسی

رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن گفت این کمیته به شدیدترین لحن ممکن حمله عمدی به کارکنان خود را محکوم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، دو نفر از کارکنان کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. آنها، همراه با همکارانشان در کاروانی بین سعده و صنعا در حرکت بودند که صبح روز چهارشنبه ۱۱ شهریور، مورد حمله قرار گرفتند.

به نظر می رسد که یک فرد مسلح به روی آنها آتش گشوده است. در پی این حمله یکی از کارکنان کمیته بین المللی صلیب سرخ در دم جان سپرده است و دیگری پس از آن که به بیمارستان منتقل شده جان سپرده است. بر این اساس این افراد که یکی کارمند میدانی و دیگری راننده بوده اند، هر دو اهل یمن هستند.

در همین رابطه «آنتوان گران» رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن گفت: کمیته بین المللی صلیب سرخ به شدیدترین لحن ممکن آن چه را که حمله عمدی به کارکنان ما به نظر می آید محکوم می کند. ما با خانواده ها و عزیزان همکاران مان عمیقاً احساس همدردی می کنیم.

گران افزود: در این لحظه برای ما زود است تا تأثیر این حادثه هولناک را بر عملیات مان در یمن مشخص کنیم. در این لحظه، می خواهیم با اعضای تیم در کنار یکدیگر باشیم و در تحمل این اقدام غیرقابل درک به هم کمک کنیم.

هنوز مشخص نیست که حمله توسط چه کسی انجام شده است. گفتنی است طی ماه های اخیر حوادث خشونت بار متعددی برای کمیته بین المللی صلیب سرخ پیش آمده است.