کارشناس قدس العربی از تحریم فیلم ایرانی محمد(ص) انتقاد کرد

سیاسی

کارشناس سینمایی روزنامه القدس العربی، فتواهای برخی علماء علیه فیلم ایرانی محمد رسول الله را به چالش کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لینا ابوبکر» نویسنده فلسطینی و کارشناس سینمایی روزنامه القدس العربی با انتشار مقاله ای از تحریم فیلم ایرانی محمد رسول الله (ص) به دست برخی کشورهای عربی به شدت انتقاد کرد.

وی تصریح کرد: مشکل امروز این کشور ها این است که با مقدسات دینی با تعصبی کورکورانه و جاهلانه تعامل می کنند.

این کارشناس فلسطینی در ادامه تصریح کرد: در زمان پخش سریال ایرانی حضرت یوسف(ع) نیز شاهد فتواهایی در تحریم این فیلم بودیم اما پس از گذشت چند ماه شاهد رقابت گسترده  شبکه های عربی در خصوص دریافت حق پخش این سریال بودیم.

وی گفت: برخی امروز چنان سخن می گویند که گویی پیامبران ارث و سهم آن ها هستند و تنها به آن ها تعلق دارند.

این نویسنده فلسطینی همچنین تاکید کرد: هدف از ساخت این فیلم تحکیم اتحاد میان ادیان سه گانه است و این بسیار عجیب به نظر می رسد که حساسیت برخی را برانگیخته است.