عکس نوشت روزنامه قانون برای آیت الله جنتی

احمد جنتی,شورای نگهبان

روزنامه قانون در صفحه دوم شماره امروز خود، تصویری از آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اجلاسیه خبرگان منتشر کرد و با آنکه عنوان «بدون شرح» را برای آن برگزیده بود، عکس نوشتی را ذیل آن چاپ کرد. البته این روزنامه به اشتباه وی را «علی جنتی» خطاب کرده است.

2727

کد N944008