دستگیری خبرنگاران انگلیسی در ترکیه

سیاسی

دو خبرنگار انگلیسی همراه مترجمشان در جنوب شرقی ترکیه به اتهام رابطه با گروههای تروریستی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دو خبرنگار انگلیسی و یک مترجم آنها به اتهام کمک به گروههای مسلح دستگیر شدند.

این خبرنگاران به نامهای «جیک هانراهان» و «فیلیپ پندلبوری» و مترجم آنها توسط یک دادگاه ترکیه با اتهام رابطه با گروههای تروریستی دستگیر شده اند.

طبق اعلام رسانه های دولتی ترکیه آنها از روز شنبه که در منطقه دیاربکر در جنوب شرق ترکیه دستگیر شدند تاکنون در بازداشت پلیس هستند.