فیلم/ تظاهرات در توکیو در اعتراض گسترش نقش نظامی ژاپن در جهان

سیاسی

ده‌ها هزار ژاپنی در اعتراض به تصویب لایحۀ جدید که برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم امکان حضور نظامیان این کشور را در جنگ‌های خارج از مرزهای ژاپن می‌دهد، در مقابل پارلمان تظاهرات کردند.

فیلم/ تظاهرات در توکیو در اعتراض گسترش نقش نظامی ژاپن در جهانده‌ها هزار ژاپنی در اعتراض به تصویب لایحۀ جدید که برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم امکان حضور نظامیان این کشور را در جنگ‌های خارج از مرزهای ژاپن می‌دهد، در مقابل پارلمان تظاهرات کردند.