واکنش سخنگوی کمیسیون برجام به سخنان روحانی: آیا برجام کاغذپاره است

مهر نوشت: نقوی حسینی گفت: رئیس جمهور گفته اند که اگر این متن در مجلس تصویب شود برای ایران لازم الاجرا است حال این مبحث مطرح می‌شود که آیا بدون مصوبه مجلس اجرای برجام لازم الاجرا نیست؟ آیا برجام کاغذپاره است؟

سخنگوی کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام با بیان اینکه مجلس در دوره هفتم، دولت را از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی منع کرد به همین خاطر اگر دولت بخواهد این پروتکل را اجرا کند به مجوز مجلس برای اجرا نیازمند است، گفت: تعهداتی که برای ایران  در این توافق قید شده فراتر از NPT و پروتکل الحاقی است.

نماینده مردم ورامین با بیان اینکه با توجه به این موضوع  ایران متعهد به انجام وظایفی است، ادامه داد:  این که برخی می گویند این توافق، توافق جدیدی نیست بنابراین نیاز به تصویب مجلس ندارد، حرف درستی نیست.

وی ادامه داد:  برخی از دوستان در دولت می گویند چون مجالس دیگر کشورهای مذاکره کننده، برجام را بررسی و تصویب نکرده اند  ما هم ضرورتی ندارد این کار را انجام دهیم، افزود: ما ضامن اجرای قانون اساسی دیگر کشورها نیستیم، ما مسئول اجرای قانون اساسی کشور خودمان هستیم و از دیگر سو این متن در کنگره و سنای آمریکا در حال بررسی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سخنان رئیس جمهور در آخرین نشست مطبوعاتی اش تصریح کرد: آقای رئیس جمهور گفته اند که اگر این متن در مجلس بررسی و تصویب شود برای ایران لازم الاجرا است حال این مبحث مطرح می‌شود که آیا بدون مصوبه مجلس  اجرای برجام لازم الاجرا نیست؟ آیا برجام کاغذپاره است؟

نقوی حسینی تصریح کرد: اگر دولت متن برجام را به صورت لایحه ای به مجلس بدهد تا در قوه ی مقنننه مورد بررسی قرار بگیرد، این موضوع باعث می‌شود که  دولت در اجرای امور در این زمینه از پشتوانه قانونی برخوردارباشد.

2727

 

 

کد N940257