تشبیه نامه‌های احمدی‌نژاد به بوش، مرکل و اوباما به نامه پیامبر به خسرو پرویز/ حافظه کوتاه (17)

محمود احمدی نژاد در طول هشت سال دوران ریاست جمهوری اش، نامه های بسیاری به سران برخی کشورها از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه و حتی پاپ بندیک شانزدهم فرستاد که عموما بی پاسخ ماند.

به گزارش خبرآنلاين، حجت الاسلام قاسم روانبخش دبير سياسي نشريه پرتو سخن وابسته به مؤسسه علمي پژوهشي امام خميني(ره) به سرپرستي آيت‌الله مصباح يزدي، در تحليلي اين نامه را به نامه پيامبر اعظم(ص) تشبيه کرد و بي پاسخ ماندن هايش را شبيه پاره کردن نامه پيامبر توسط خسرو پرويز قلمداد کرد!

عصر ايران در گزارشي در 21 ارديبهشت ماه سال 89 از تحليل وي با عنوان "سياست خارجي فعال ايران" نوشته است: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.

سياست فوق، مفاد اصل 152 قانون اساسي است كه رؤساي جمهور در هر زمان طبق اصل 121 مكلف به اجراي آن هستند. نگاهي گذرا به عملكرد دولت نهم و دهم و مقايسه آن با عملكرد دولت مدعيان اصلاحات، حاكي از آن است كه دكتر احمدي نژاد تلاش كرده است عملكردش در سياست خارجي بر تك تك عناوين موجود در اصل 152 منطبق باشد.

فشارهاي خارجي و قطعنامه هاي شوراي امنيت نتوانسته است ذره اي موضع ايران را نرم و منفعل كند. تلاش شده تا استقلال همه جانبه كشور در عرصه هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و علمي حفظ بلكه تقويت شود و علاوه بر آن در اين مدت، جمهوري اسلامي همه همت خويش را در دفاع از حقوق مسلمانان در كشورهاي لبنان، فلسطين، افغانستان، عراق و... به‌كار گرفته است. پرونده هسته‌اي در دولت احمدي نژاد يكي از بهترين نمونه ها در معرفي سياست خارجي فعال و موفق ايران است، زيرا در مدت 5 سال اخير، هم در برابر زياده خواهي‌هاي غرب و گروه 1+5 مقاومت كرد و هم قطعنامه هاي صادره از شوراي امنيت را ناكارآمد ساخت و هم با رايزني فعال از صدور قطعنامه جديد جلوگيري نمود و سياست تحريم يك جانبه آمريكا و رايزني گسترده براي پيوستن ديگر كشورها نيز با ناكامي مواجه شد.

دولت احمدي نژاد توانست در زير چتر سياست خارجي فعال به غناي 20 درصدي اورانيوم نيز دست يابد و با تدبير قابل تحسين، آخرين برگ تهديد آمريكا (تهديد هسته‌اي) را هم از اثر بياندازد. جالب اين كه دولت احمدي نژاد در عرصه سياست خارجي تندترين شعارها را بر ضد آمريكا و اسرائيل مطرح كرد شعار نابودي اسرائيل، دروغ بودن هولوكاست و... ولي در عين حال كم ترين تنش منطقه اي و جهاني داشته است شايد يكي از علل آن را بتوان حضور فعال دکتر احمدي نژاد در مجامع بزرگ جهاني و سخنراني سالانه در مجمع عمومي سازمان ملل و سفرهاي دوره اي‌ به كشورهاي آسيايي، آفريقايي و نامه نگاري ها به سران كشورهاي بزرگ و رهبر مسيحيان جهان "پاپ" دانست. اين گونه سفرها و نامه نگاري ها كه همواره با حاشيه سازي هاي خاصي انجام مي شود، زمينه را براي شكستن سانسور ايران فراهم كرده، منطق ما را به گوش جهانيان مي رساند.

در اين فضاست كه حباب تبليغات گسترده صهيونيزم بين المللي و امپرياليزم خبري در معرفي ايران به عنوان كشور جنگ طلب و تهديد هسته‌اي، مي تركد و سخن حق بر دل هاي حقيقت طلبان جهان مي نشيند و دروغ گويان بين المللي رسوا مي‌شوند. و چه مضحك است كساني كه در زمان مسؤوليتشان با سلطه پذيري و تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه گر عملاً اصل 152 قانون اساسي را زير پا گذاشته، در پرونده هسته‌اي حق مسلم ملت ايران را واگذار كردند و به جاي دفاع از مسلمانان جهان، به آمريكا قول همكاري براي خلع سلاح حزب ا... مي دادند و براي صلح خاورميانه بزرگ تلاش مي كردند، و با نامه نگاري هاي ذليلانه، عزت و اقتدار ملت ايران را به ثمن بخس مي فروختند، امروز نامه نگاري هاي رئيس جمهورمان ‌به مركل و بوش و اوباما و... را كه از موضع قدرت و با منطق ديني اسلامي نگاشته مي شود به اين بهانه كه بي پاسخ مانده‌اند را به سخره مي گيرند و آن را ناديده گرفتن عزت ملت ايران مي پندارند!

در حالي كه آهنگ چنين نامه‌اي نه براي گرفتن پاسخ بلکه در جهت ارائه منطق جمهوري اسلامي و محاكمه متخلفان‌ و مستكبران جهاني است. در اين نامه ها گرچه مخاطب، بوش و مركل و اوباماست ولي هدف، ارائه منطق درخشان و مستحكم جمهوري اسلامي و تنوير افكار عمومي جهانيان است. پاسخ ندادن به نامه يا حتي بي ادبي آن‌ها به آن، از شخصيت نويسنده نمي كاهد بلكه اعتبار مخاطب‌نامه را كاهش مي‌دهد؛ چنان كه پاره شدن نامه پيامبر اعظم(ص) توسط خسرو پروير چيزي از اعتبار پيامبر(ص) نكاست و خسرو پرويز را براي هميشه تاريخ سرافكنده ساخت.

1727

 

 

کد N939814