فیلم/ نمایش نخستین هواپیمای مسافری مافوق صوت روسی

سیاسی

بین الملل: نخستین هواپیمای مسافری لوکس مافوق صوت ساخت روسیه در نمایشگاه هوایی در نزدیکی مسکو به نمایش گذاشته شده است.

این هواپیما در دهه ۱۹۶۰ ساخته شده و اکنون فقط دو فروند از آن وجود دارد. 

فیلم/ نمایش نخستین هواپیمای مسافری مافوق صوت روسیبین الملل: نخستین هواپیمای مسافری لوکس مافوق صوت ساخت روسیه در نمایشگاه هوایی در نزدیکی مسکو به نمایش گذاشته شده است.