تظاهرات مردم لبنان در میدان شهدای بیروت

سیاسی

هزاران نفر از مردم لبنان با تجمع در میدان شهدای بیروت خواستار رسیدگی فوری دولت به بحران زباله های این کشور شهر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هزاران نفر از مردم شهر لبنان با در دست داشتن پرچم های این کشور به خیابانهای شهر بیروت ریختند و شعارهای ضدو دولتی سر دادند. تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار حل بحران زباله های این شهر شدند.

لبنانی های حاضر در خیابانهای جنوب لبنان در حالیکه فریاد می زدند «انقلاب انقلاب» سه روز به دولت مهلت دادند که به خواسته های آنها پاسخ دهند یا اینکه تمام اعضای کابینه استعفاء دهند.

عملکرد ضعیف دولت در جمع آوری زباله ها در چند روز اخیر تبدیل به بحران این روزهای لبنان شده است. تظاهرکنندگان اعتقاد داشتند دولت نتوانسته بعد از جنگ های داخلی ۱۹۹۰ به وعده های خود در تامین نیازهای ابتدایی شهروندان عمل کند.

محور اصلی تظاهرات میدانی معروف به میدان شهدا بود که اکثر اتفاقات و مراسم اجتماعی در این میدان برگزار می شود.

بدنه اصلی مردم تظاهرکننده را گروهی تشکیل می دادند که خود را «تو بو می دهی» خطاب می کنند. این گروه به خاطر بحران زباله ها و خودداری دولت در جمع آوری زباله ها خود را به این نام صدا می کند.

«رعشا حلابی»  یکی از نمایندگان این گروه در جمع تظاهرکنندگان ۷۲ ساعت به مقامات دولتی فرصت داد که بحران زباله های این کشور را حل کند.